Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCOM

1.Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Giầy Thụy Khuê

https://drive.google.com/file/d/1_AasX6mZGDbqLUcxiD2qu1SThyMpmOrL/view?usp=sharing

2. Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu Công ty cổ phần Giầy Thụy Khuê

https://drive.google.com/file/d/1Zuu6IQNKLC99BzSz1ioaKsYlr0dWi-EL/view?usp=sharing

3. Bản công bố thông tin tóm tắt Công ty cổ phần Giầy Thụy Khuê

https://drive.google.com/file/d/1FNIwN0zOjz2o95NscP897y-l1urkHnxN/view?usp=sharing

4. Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Giầy Thụy Khuê năm 2018

https://drive.google.com/file/d/13-VFR0FVjE-wl_L-neRQyDpjBdN6Hwtc/view?usp=sharing

5. Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Giầy Thụy Khuê quý 3 năm 2019

https://drive.google.com/file/d/1-Fab0–ixmcLmKurFWLDUVykhIpmlvBk/view?usp=sharing

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *