Thông báo chốt danh sách cổ đông – Công ty CP giầy Thụy Khuê

Công ty Cổ phần Giầy Thụy Khuê xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tải văn bản theo đường dẫn:

  • Thông báo chốt danh sách cổ đông

https://drive.google.com/file/d/1XfXK7kyWCEs40OZ-x__YwtBGVB3wx2nX/view?usp=sharing

  • Biên bản họp Hội đồng quản trị

https://drive.google.com/file/d/1PuDWa9F5NEKBgjSctSQ7Hmus0k3qmg4a/view?usp=sharing

 

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *